Alla uppdrag är olika och våra kunder har unika produkter. Ett uppdrag kan sträcka sig över flera år, som t ex en designstrategi för alla SKF:s produkter. Ett annat kan vara en snabb konsultation på telefon och en skiss.

Vi anpassar alltid vår metodik efter uppdraget. Vår erfarenhet, nyfikenhet och ambition att skapa unik design är grundläggande i alla samarbeten.

Vi vill att du som kund ska få den allra bästa lösningen. Slutanvändaren ska se och känna att sin produkt stämmer med varumärket. Att den är gjord med omtanke för användare, miljö och livscykel.